Οι ηλεκτρολόγοι, οι φοροτεχνικοί, οι χειριστές γερανών, οι οξυγονοκολλητές, οι νηπιαγωγοί, οι σεφ, και πολλοί ακόμη, έχουν διαφορετικό αντικείμενο εργασίας αλλά όλοι χρειάζονται έναν κοινό τόπο όπου θα μπορούν να βρουν όσα αφορούν το επάγγελμά τους,

με πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Αυτή την Εξειδικευμένη Βάση Δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανέπτυξε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προκειμένου να καλύψει ένα σημαντικό κενό. Τώρα, για πρώτη φορά ένας εργαζόμενος μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για ενημέρωση σχετικά με το επάγγελμά του, σε ένα σημείο.

Επιλέγοντας επαγγελματικό κλάδο και ειδικότητα από το ευρετήριο, μπορεί να διαβάσει τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος και την πιστοποίηση των προσόντων του, τις προοπτικές ανέλιξης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τις συλλογικές ρυθμίσεις και συμβάσεις, αλλά και το βασικό θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία που τον αφορά.

Η Εξειδικευμένη Βάση Δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα αποσκοπεί στην υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων, αλλά και συνδικαλιστικών οργανώσεων, επαγγελματιών HR και συμβούλων σταδιοδρομίας, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων. Αποτελεί την πιο έγκυρη και ενημερωμένη πηγή πληροφόρησης, καθώς κωδικοποιεί όλες τις αλλαγές των τελευταίων ετών σε ζητήματα εργατικής νομοθεσίας, δικαιωμάτων και επαγγελματικών αδειών και προσόντων.

Η γνώση δίνει δύναμη στους εργαζόμενους

Η πρωτοβουλία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ φιλοδοξεί να συμβάλλει θετικά και πολλαπλασιαστικά στην προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, στην ενθάρρυνση της κινητικότητας προς όφελος των εργαζομένων και στη «διάχυση» των καλών πρακτικών από κλάδο σε κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της βάσης στοχεύει:

•Στην πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση για όλα τα θέματα που αφορούν τα ρυθμισμένα επαγγέλματα, συγκεκριμένα τον τρόπο απόκτησης των σχετικών επαγγελματικών αδειών και δικαιωμάτων.
•Στην παροχή πληροφοριών για την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων και του τρόπου απόκτησής τους.
•Στην αποτύπωση των διαδικασιών πιστοποίησης των επαγγελμάτων.
•Στην παροχή πληροφόρησης για θέματα αμοιβών, υγιεινής και ασφάλειας.
•Στην πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο των ρυθμισμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.
Στον ειδικό ηλεκτρονικό ιστότοπο της Βάσης (https://profdata.inegsee.gr/) είναι αναρτημένες και ταξινομημένες –σε απλή και ευανάγνωστη γλώσσα–πληροφορίες, είτε κείμενα νομοθεσίας/νομολογίας (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονιστικές Εγκύκλιοι) αναφορικά με τα θεσπισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για την άσκηση του επαγγέλματος ή των επιμέρους ειδικοτήτων του.

Ακόμη, αναφέρονται τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος ή της ειδικότητας, καθώς και οι διαδρομές για την απόκτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τις διαδικασίες για τη χορήγηση διαβαθμισμένων ή μη επαγγελματικών αδειών, να βρουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα μέσα από ευσύνοπτα, απλουστευμένα και περιεκτικά κείμενα.

Οι δομές εκπροσώπησης του εκάστοτε εργαζομένου ανάλογα με το επάγγελμά του, οι ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας , οι κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, είναι μερικές μόνο από τις χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί κάποιος να βρει στον ιστότοπο της Βάσης

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (inegsee.gr) ιδρύθηκε το 1990 με αντικείμενο την επιστημονική έρευνα, την κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση των εργαζομένων και την τεκμηρίωση των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ και του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος.

«Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ)»

πηγή newmoney.gr

Η εταιρεία

Status FM 107.7 - Ραδιόφωνο που εν..διαφέρει!

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…